Seminarium

Wszystkie posty

Uprzejmie zapraszamy (zamiast poniedziałkowego seminarium) na wydarzenie dn. 23 maja o godz. 18:00 w Dużej Auli PJATK. Obecność doktorantów oraz pracowników katedry Multimediów PJATK OBOWIĄZKOWA! Oddział Mazowiecki PTI we współpracy z Katedrą Multimediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zaprezentują prelekcję poświęconą wybranym zagadnieniom projektowania urządzeń i programów komputerowych w taki sposób, aby można było z nich korzystać (co jak wiemy z doświadczenia, nie zawsze się udaje projektantom). Zagadnienia Interakcji człowiek-komputer (HCI) obejmują projektowanie metod interakcji, doskonalenie …

Więcej →

SEMINARIUM KATEDRY MULTIMEDIÓW POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH Uprzejmie zapraszamy na seminarium: „Touch the Oculus” – Hands-on Oculus Rift i Oculus Touch, czyli możliwość przetestowania na żywo sprzętu VR”  Prelegent (Daniel Sadowski) dnia 15.05.2017 o godzinie 15:00 w Sali 234 (Budynek A), przedstawi prelekcję na której będzie możliwość przetestowania na żywo sprzętu VR. Zapraszamy!

SEMINARIUM KATEDRY MULTIMEDIÓW POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH Uprzejmie zapraszamy na seminarium: „Wykrywanie obiektów w obrazie” Prelegent (Łukasz Wilczyński) dnia 08.05.2017 o godzinie 15:00 w Sali 234 (Budynek A),przedstawi przegląd metod wykorzystujących sieci konwolucyjne do klasyfikacji obrazów oraz przeprowadzania detekcji obiektów w obrazie. Przedstawione zostaną także wstępne eksperymenty związane z detekcją rąk na potrzeby rozpoznawania standardowych układów dłoni (handshapes) występujących w Polskim Języku Migowym.

Seminarium | Katedra Multimediów PJATK