Dr hab. Alicja Wieczorkowska | Katedra Multimediów PJATK