Dr hab. inż. Krzysztof Szklanny

Specjalista w zakresie fotografii cyfrowej, HDR, (Realizacja Profesjonalnego Studio Fotograficznego w PJATK), prowadzenie ćwiczeń z dziedziny multimediów, obejmującej zagadnienia – Fonetyki Akustycznej, werbalnej komunikacji z komputerem, przetwarzania sygnału audio (Logic, Adobe Audition) i wideo (Adobe Premiere), standardów i percepcji danych multimedialnych, prezentacji multimedialnych oraz grafiki komputerowej, oraz efektów specjalnych (After Effects).

Autor audycji o fotografii w radio Euro, autor audycji o tematyce informatycznej w IV programie polskiego radia w latach 2012–2014, kilka wystąpień w TV polskiej dotyczących syntezy mowy polskiej.

Nagroda za najlepszą prezentację na międzynarodowej Konferencji „ICMMI 2015”.

Współpraca w zakresie realizacji prac fotograficznych realizowanych dla magazynu 2+3D.

II Polak w historii firmy Broncolor, którego zdjęcia znalazły się na stronie profesjonalnej filmy produkującej oświetlenie do fotografii.

Zapraszam do kontaktu
Dr hab. inż. Krzysztof Szklanny | Katedra Multimediów PJATK