Mgr Piotr Pawłowski

Praca w jako freelancer w firmach post-produkcyjnych.

Praca  w „Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych” jako wykładowca prowadzący specjalizację projektową na studiach inżynierskich. Ponadto zajmuje się tworzeniem technik komputerowych wykorzystywanych do tworzenia efektów specjalnych, m.in. oświetleniem typu HDRI „High dynamic range imaging” do oświetlania makiet filmowych. Sterowaniem robotem przemysłowym z zamontowaną kamerą filmową.

Film dokumentalny i pokaz dla Cesarza Japonii „Warszawa wczoraj, dziś, jutro”. Wykonywałem montaż, efekty 2d,  Zdjęcia. Praca nad efektami 3D w firmie www.lightcraft.pl Praca nad efektami 3D w firmie www.nextmedia.pl  Praca nad filmem „City of  Gold” współfinansowanym przez PISF. Stanowisko Technical Director i 3D Special Effect Director.

Zajmował się rozwojem technik produkcyjnych  3D takich jak Projection Map, Fluids effects. Przygotowywałem workflow do integracji efektów 3D z taśmą filmową. Pracowałem nad przechowywaniem  i zarządzaniem materiałami multimedialnymi.

2010-2011 Praca nad efektami do filmu „Czarny Czwartek”; 2011-2012 Praca nad efektami do filmu „Układ Zamknięty”; 2012-2012 Producent techniczny reklamy dla Tramwajów Warszawskich; 2014-2016 Praca nad własnym filmem z efektami 3D.

Zapraszam do kontaktu
Mgr Piotr Pawłowski | Katedra Multimediów PJATK