Katedra Multimediów PJATK

Dydaktyka

Katedra Multimediów kształci studentów Wydziału Informatyki, Wydziału Sztuki Nowych Mediów oraz Wydziału Zarządzania Informacją w zakresie obsługi aplikacji multimedialnych, fotografii, grafiki, animacji i dźwięku oraz interakcji człowiek-komputer.

MUL - Multimedia

Multimedia to przedmiot, który pozwala studentom Wydziału Informatyki poznać podstawy komputerowych technik multimedialnych. Na zajęciach omawiane są takie zagadnienia jak: techniki inżynierii dźwięku i obrazu, algorytmy kompresji i przetwarzania danych multimedialnych z uwzględnieniem percepcji słuchowej i wzrokowej, zasady tworzenia aplikacji multimedialnych (w tym stron WWW) oraz komunikacji człowiek-komputer.

ICK - Interakcja Człowiek-Komputer

Przedmiot Interakcja Człowiek-Komputer dostarcza studentom wiedzę związaną z interakcjami człowieka z komputerem, badaniem potrzeb i doświadczeń użytkowników, projektowaniem graficznych interfejsów użytkownika oraz projektowaniem zorientowanym na użytkownika. Student teoretycznie oraz w praktyce poznaje podstawowe metody tworzenia rozwiązań interaktywnych z uwzględnieniem potrzeb użytkowników. W procesie projektowym opracowuje takie zagadnienia jak: analiza wymagań projektowych, określanie potrzeb użytkownika, tworzenie szkiców koncepcyjnych, projektowanie i prototypowania graficznych interfejsów użytkownika, testowanie oraz ocena użyteczności wytworzonych rozwiązań. Na zajęciach poruszane są również zagadnienia związane z dostępnością serwisów oraz percepcją danych multimedialnych.

PIN 1 - Podstawy Informatyki 1

Podstawy informatyki 1 to pierwsza z trzech części kursu informatyki dla studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów. Celem tego przedmiotu jest zapoznanie z programami graficznymi z pakietu Adobe Creative Cloud. Szczególny nacisk położony jest na trzy zagadnienia: grafikę bitmapową (z wykorzystaniem programu Photoshop), grafikę wektorową (Illustrator oraz InDesign), oraz specyfikę tworzenia dwuwymiarowej animacji wspieranej przez komputer (Adobe After Effects, Adobe Animate).

PIN 2 - Podstawy Informatyki 2

Przedmiot Podstawy informatyki 2 jako kontynuacja części pierwszej poszerza wiedzę studenta z zakresu oprogramowania graficznego, ponadto wprowadza podstawowe techniki programistyczne, takie jak HTML, CSS, JavaScript. Na zajęciach poruszane są również zagadnienia z zakresu edycji materiału filmowego (programy After Effects, Premiere Pro, Animate).

PIN 3 - Podstawy Informatyki 3

Na zajęciach z Podstaw informatyki 3 studenci mają okazję zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu programowania w środowisku Processing. Język ten ma zastosowanie w zagadnieniach projektowania graficznego oraz sztuk wizualnych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają składnię oraz podstawowe zagadnienia i konstrukcje języka programowania, które mogą następnie wykorzystać w projekcie praktycznym.

PSO - Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych

Przedmiot umożliwia studentom zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z dziedziny przetwarzania sygnałów jedno- i dwuwymiarowych (sygnały dźwięku i obrazu) oraz ciągłych i dyskretnych. Część wykładowa zapoznaje studentów z takimi zagadnieniami jak: opis i parametry sygnału, transformaty, splot, filtry cyfrowe, próbkowanie i kwantyzacja, a także ich praktycznymi zastosowaniami w analizie, syntezie i obróbce sygnałów. Zdobytą na wykładzie wiedzę studenci wykorzystują w trakcie laboratorium z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania do obliczeń naukowych i inżynieryjnych.

ZTM - Zaawansowane techniki multimedialne

Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją tzw. uczenia głębokiego oraz metodami sztucznej inteligencji dotyczącymi szeroko pojętych multimediów. Przedmiot pozwala doświadczyć uproszczonego procesu projektowania inteligentnych aplikacji opartych o uczenie maszynowe dla danego rozwiązania. Szczególna uwaga jest poświęcona klasyfikacji danych, modelom generatywnych, analizie audio oraz przetwarzaniu języka naturalnego w kontekście tłumaczenia maszynowego. W ramach przedmiotu studenci rozwijają również swoje umiejętności programistyczne podczas budowy oraz tuningu przygotowanych ćwiczeń.

PRO E1 - Projekt inżynierski (E1, specjalność Multimedia)

Projekt inżynierski E1 jest pierwszą z trzech części serii zajęć przygotowujących studentów specjalności Multimedia do stworzenia pracy dyplomowej. Składa się z zajęć teoretycznych (wykładów) oraz praktycznych (ćwiczeń). Szczegółowy konspekt przedmiotu jest w każdym semestrze dostosowywany indywidualnie do potrzeb projektów realizowanych przez studentów. Wykłady mają na celu uzupełnienie dotychczas zdobytej wiedzy teoretycznej z dziedziny multimediów, szczególnie zagadnień dotyczących akwizycji sygnału AV oraz technologii nagrań. Na ćwiczeniach studenci mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy poprzez tworzenie aplikacji multimedialnych, ponadto poznają zaawansowane zagadnienia programu Adobe Photoshop, a także dokonują wyboru tematu pracy dyplomowej oraz opracowują wstępne etapy jej realizacji.

PRO E2 - Projekt inżynierski (E2, specjalność Multimedia)

Zajęcia PRO E2 są kontynuacją PRO E1 i podobnie jak część pierwsza poszerzają one wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu multimediów.
Wykłady umożliwiają bliższe poznanie takich tematów jak storyboard, telewizja, realizacja nagrań i ilustracja muzyczna. Na ćwiczeniach studenci doskonalą swoje umiejętności z zakresu fotografii, poznają zaawansowane zagadnienia programu Adobe Animate oraz kontynuują pracę nad projektem dyplomowym. 
Tak jak w przypadku PRO E1, również i na zajęciach PRO E2 uwzględniane są indywidualne potrzeby projektowe studentów, które wpływają na ostateczny konspekt przedmiotu.

PRO E3 - Projekt inżynierski (E3, specjalność Multimedia)

Projekt inżynierski E3 to ostatnia część cyklu zajęć przygotowujących studentów specjalności Multimedia do stworzenia pracy dyplomowej. Umożliwia ona uzyskanie wiedzy na temat przetwarzania i rejestracji sygnału, estetyki muzycznej, odbioru dźwięku oraz prawa autorskiego. Na zajęciach praktycznych studenci poznają zaawansowane zagadnienia programu Adobe After Effects, finalizują swoją pracę nad projektem dyplomowym oraz przygotowują się do jego obrony. Podobnie jak w przypadku dwóch pierwszych części tego przedmiotu, również szczegółowy konspekt pracy w semestrze jest tworzony z uwzględnieniem potrzeb projektowych studentów.

Pracownicy Katedry prowadzą również pracownie Projekt Inżynierski Multimedia – animacja 3D (PRO1e3d, PRO2e3d, PRO3e3d) oraz wykład specjalizacyjny Multimedia (WSPmu1, WSPmu2) na studiach I stopnia oraz Seminarium specjalizacji Interaktywne Multimedia (SEM, SM2EM, SM3EM, SM4EM) na studiach II stopnia.