Katedra Multimediów PJATK

Dydaktyka

Katedra Multimediów kształci studentów Wydziału Informatyki, Wydziału Sztuki Nowych Mediów oraz Wydziału Zarządzania Informacją w zakresie obsługi aplikacji multimedialnych, fotografii, grafiki, animacji i dźwięku oraz interakcji człowiek-komputer.

MUL - Multimedia

Multimedia to przedmiot, który pozwala studentom Wydziału Informatyki poznać podstawy komputerowych technik multimedialnych. Na zajęciach omawiane są takie zagadnienia jak: techniki inżynierii dźwięku i obrazu, algorytmy kompresji i przetwarzania danych multimedialnych z uwzględnieniem percepcji słuchowej i wzrokowej, zasady tworzenia aplikacji multimedialnych (w tym stron WWW) oraz komunikacji człowiek-komputer.

ICK - Interakcja Człowiek-Komputer

Przedmiot Interakcja Człowiek-Komputer dostarcza studentom wiedzę związaną z interakcjami człowieka z komputerem, badaniem potrzeb i doświadczeń użytkowników, projektowaniem graficznych interfejsów użytkownika oraz projektowaniem zorientowanym na użytkownika. Student teoretycznie oraz w praktyce poznaje podstawowe metody tworzenia rozwiązań interaktywnych z uwzględnieniem potrzeb użytkowników. W procesie projektowym opracowuje takie zagadnienia jak: analiza wymagań projektowych, określanie potrzeb użytkownika, tworzenie szkiców koncepcyjnych, projektowanie i prototypowania graficznych interfejsów użytkownika, testowanie oraz ocena użyteczności wytworzonych rozwiązań. Na zajęciach poruszane są również zagadnienia związane z dostępnością serwisów oraz percepcją danych multimedialnych.

PIN 1 - Podstawy Informatyki 1

Podstawy informatyki 1 to pierwsza z trzech części kursu informatyki dla studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów. Celem tego przedmiotu jest zapoznanie z programami graficznymi z pakietu Adobe Creative Cloud. Szczególny nacisk położony jest na trzy zagadnienia: grafikę bitmapową (z wykorzystaniem programu Photoshop), grafikę wektorową (Illustrator oraz InDesign), oraz specyfikę tworzenia dwuwymiarowej animacji wspieranej przez komputer (Adobe After Effects, Adobe Animate).

PIN 2 - Podstawy Informatyki 2

Przedmiot Podstawy informatyki 2 jako kontynuacja części pierwszej poszerza wiedzę studenta z zakresu oprogramowania graficznego, ponadto wprowadza podstawowe techniki programistyczne, takie jak HTML, CSS, JavaScript. Na zajęciach poruszane są również zagadnienia z zakresu edycji materiału filmowego (programy After Effects, Premiere Pro, Animate).

PIN 3 - Podstawy Informatyki 3

Na zajęciach z Podstaw informatyki 3 studenci mają okazję zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu programowania w środowisku Processing. Język ten ma zastosowanie w zagadnieniach projektowania graficznego oraz sztuk wizualnych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają składnię oraz podstawowe zagadnienia i konstrukcje języka programowania, które mogą następnie wykorzystać w projekcie praktycznym.

Pomysły na realizacje prac dyplomowych

  • Konfiguracja oraz wykorzystanie miksera audio Behringer X32 w procesie produkcji muzycznej.