Katedra Multimediów PJATK

Dydaktyka

Katedra Multimediów kształci studentów Wydziału Informatyki, Wydziału Sztuki Nowych Mediów oraz Wydziału Zarządzania Informacją w zakresie obsługi aplikacji multimedialnych, fotografii, grafiki, animacji i dźwięku oraz interakcji człowiek-komputer.

MUL - Multimedia

Multimedia to przedmiot, który pozwala studentom Wydziału Informatyki poznać podstawy komputerowych technik multimedialnych. Na zajęciach omawiane są takie zagadnienia jak: techniki inżynierii dźwięku i obrazu, algorytmy kompresji i przetwarzania danych multimedialnych z uwzględnieniem percepcji słuchowej i wzrokowej, zasady tworzenia aplikacji multimedialnych (w tym stron WWW) oraz komunikacji człowiek-komputer.

ICK - Interakcja Człowiek-Komputer

Przedmiot Interakcja Człowiek-Komputer dostarcza studentom wiedzę związaną z interakcjami człowieka z komputerem, badaniem potrzeb i doświadczeń użytkowników, projektowaniem graficznych interfejsów użytkownika oraz projektowaniem zorientowanym na użytkownika. Student teoretycznie oraz w praktyce poznaje podstawowe metody tworzenia rozwiązań interaktywnych z uwzględnieniem potrzeb użytkowników. W procesie projektowym opracowuje takie zagadnienia jak: analiza wymagań projektowych, określanie potrzeb użytkownika, tworzenie szkiców koncepcyjnych, projektowanie i prototypowania graficznych interfejsów użytkownika, testowanie oraz ocena użyteczności wytworzonych rozwiązań. Na zajęciach poruszane są również zagadnienia związane z dostępnością serwisów oraz percepcją danych multimedialnych.

PIN 1 - Podstawy Informatyki 1

Podstawy informatyki 1 to pierwsza z trzech części kursu informatyki dla studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów. Celem tego przedmiotu jest zapoznanie z programami graficznymi z pakietu Adobe Creative Cloud. Szczególny nacisk położony jest na trzy zagadnienia: grafikę bitmapową (z wykorzystaniem programu Photoshop), grafikę wektorową (Illustrator oraz InDesign), oraz specyfikę tworzenia dwuwymiarowej animacji wspieranej przez komputer (Adobe After Effects, Adobe Animate).

PIN 2 - Podstawy Informatyki 2

Przedmiot Podstawy informatyki 2 jako kontynuacja części pierwszej poszerza wiedzę studenta z zakresu oprogramowania graficznego, ponadto wprowadza podstawowe techniki programistyczne, takie jak HTML, CSS, JavaScript. Na zajęciach poruszane są również zagadnienia z zakresu edycji materiału filmowego (programy After Effects, Premiere Pro, Animate).

PIN 3 - Podstawy Informatyki 3

Na zajęciach z Podstaw informatyki 3 studenci mają okazję zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu programowania w środowisku Processing. Język ten ma zastosowanie w zagadnieniach projektowania graficznego oraz sztuk wizualnych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają składnię oraz podstawowe zagadnienia i konstrukcje języka programowania, które mogą następnie wykorzystać w projekcie praktycznym.

PSO - Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych

Przedmiot umożliwia studentom zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z dziedziny przetwarzania sygnałów jedno- i dwuwymiarowych (sygnały dźwięku i obrazu) oraz ciągłych i dyskretnych. Część wykładowa zapoznaje studentów z takimi zagadnieniami jak: opis i parametry sygnału, transformaty, splot, filtry cyfrowe, próbkowanie i kwantyzacja, a także ich praktycznymi zastosowaniami w analizie, syntezie i obróbce sygnałów. Zdobytą na wykładzie wiedzę studenci wykorzystują w trakcie laboratorium z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania do obliczeń naukowych i inżynieryjnych.

ZTM - Zaawansowane techniki multimedialne

Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją tzw. uczenia głębokiego oraz metodami sztucznej inteligencji dotyczącymi szeroko pojętych multimediów. Przedmiot pozwala doświadczyć uproszczonego procesu projektowania inteligentnych aplikacji opartych o uczenie maszynowe dla danego rozwiązania. Szczególna uwaga jest poświęcona klasyfikacji danych, modelom generatywnych, analizie audio oraz przetwarzaniu języka naturalnego w kontekście tłumaczenia maszynowego. W ramach przedmiotu studenci rozwijają również swoje umiejętności programistyczne podczas budowy oraz tuningu przygotowanych ćwiczeń.

Pracownicy Katedry prowadzą również pracownie Projektowe specjalizacji Multimedia (PRO1e, PRO2e, PRO3e), Multimedia – animacja 3D (PRO1e3d, PRO2e3d, PRO3e3d) oraz wykład specjalizacyjny Multimedia (WSPmu1, WSPmu2) na studiach I stopnia oraz Seminarium specjalizacji Interaktywne Multimedia (SEM, SM2EM, SM3EM, SM4EM) na studiach II stopnia.