Katedra Multimediów PJATK

Pracownicy

dr hab. inż. Krzysztof Szklanny, prof. PJATK, Kierownik Katedry

kszklanny@pjwstk.edu.pl
WWW
Specjalizacja: synteza mowy, technologie mowy, fotografia, jakość głosu

W 2009 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie komunikacji człowiek-komputer. W pracy doktorskiej stworzył pionierski system korpusowej syntezy mowy dla języka polskiego. W 2020 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Jego obszary specjalizacji obejmują ocenę jakości i klasyfikacji głosu oraz przetwarzania sygnału mowy za pomocą elektroglotografii. Zajmuje się badaniem jakości głosu w różnych chorobach, w tym rzadkich chorobach genetycznych. W opublikowanych pracach opisał metody szczegółowej diagnostyki aparatu głosowego za pomocą metod informatycznych. Promotor i promotor pomocniczy kilku doktorantów. Autor i współautor publikacji w czasopismach o zasięgu światowym z wysokim Impact Factorem. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych o charakterze międzynarodowym. Otrzymał dwie nagrody Rektorskie. Wykładowca na kilku uczelniach. Prowadzący 21 przedmiotów na uczelni macierzystej. Od 2006 roku jest Pełnomocnikiem Rektora ds. Praktyk Studenckich w PJATK. Kierownik ds. programu nauczania Informatyki na Wydziale SNM na ścieżce anglojęzycznej. Kierownik i twórca studia fotograficznego w PJATK. Profesjonalny fotograf. Specjalista fotografii ultraszybkiej, bardzo krótkiego czasu błysku wraz z ultrakrótkim czasem naświetlania. Certyfikowany Ekspert Adobe (Adobe Ceritfied Expert). Pasjonat gier retro, muzycznego sprzętu analogowego, oraz fotografii przyrodniczej.

dr hab. inż. Ryszard Gubrynowicz, prof. PJATK

rgubryn@pjwstk.edu.pl
Specjalizacja: analiza i przetwarzanie dźwięku, głosu, sygnału mowy, wspomaganie diagnostyki narządu artykulacyjnego mowy

Specjalista rozpoznawania i analizy sygnału mowy oraz zagadnień związanych z przetwarzaniem dźwięku, profesor PJATK, autor wielu artykułów naukowych. Jego praca habilitacyjna dotyczyła komputerowego modelowania artykulacji głosek języka polskiego (2000), praca doktorska metody przejść przez zero w analizie sygnału mowy i automatycznym rozpoznawaniu ograniczonego zbioru wyrazów (1974).

dr hab. Alicja Wieczorkowska, prof. PJATK

alicja@poljap.edu.pl
WWW
Specjalizacja: analiza dźwięku, music information retrieval, KDD, ML

Profesor PJATK specjalizująca się w takich dziedzinach jak: inżynieria dźwięku, muzyka, sieci neuronowe, grafika oraz multimedia. Praca magisterska: UG, „Fraktale w grafice komputerowej”, praca doktorska: PG, „Skuteczność rozpoznawania dźwięków instrumentów muzycznych w zależności od sposobu parametryzacji i rodzaju klasyfikatora”, habilitacja: PJWSTK, „Identification of musical instruments in polyphonic environment”. Członek Senatu PJATK od 2012r., członek Graduate Faculty w University of North Carolina, Charlotte, USA od 2000 r.

dr inż. Danijel Koržinek

danijel@pjwstk.edu.pl
Specjalizacja: rozpoznawanie mowy

Naukowiec i wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych specjalizujący się w przetwarzaniu języka naturalnego, a w szczególności rozpoznawaniu mowy. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora, a temat jego pracy doktorskiej to: „Sparse Signal Representations of Acoustic Modeling and Speech Recognition”. Jest autorem licznych publikacji naukowych. W swojej pracy dydaktycznej przekazuje studentom wiedzę z zakresu uczenia maszynowego, multimediów oraz przetwarzania sygnałów. Prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz wspiera swoim doświadczeniem jako promotor prac dyplomowych.

dr inż. Piotr Wrzeciono

piotr-wrzeciono@pjwstk.edu.pl
WWW
Specjalizacja: przetwarzanie sygnału mowy, MIR (Music Information Retrieval), lingwistyka komputerowa, elektronika

Wykładowca Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektronik i Telekomunikacja. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora, tematem jego pracy była automatycznej klasyfikacji jakości dźwięku skrzypiec. Jego działalność naukowa obejmuje takie zagadnienia jak music information retrieval, akustyka muzyczna i lingwistyka komputerowa. Jest autorem wielu publikacji w powyżej wymienionych dziedzinach.

mgr Jan Daciuk

jdaciuk@pjwstk.edu.pl
Specjalizacja: 

mgr inż. Minh Hai Duong

hai.tiger@pjwstk.edu.pl
Specjalizacja: kompozycja 3D, kinematografia, fotografia, dźwięk, VR & AR, UX/UI, rysunek i malarstwo

Artysta multimedialny, który w 2009 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki w Ho Chi Minh City w Wietnamie. We wrześniu 2020 roku uzyskał tytuł magistra Sztuki Nowych Mediów na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.
Od 2019 roku uczy sztuki i technologii w PJATK. Równocześnie pracował jako Creative Designer dla marek modowych, takich jak: Born2be.pl, Renee.pl, Vices.eu, firma AZA Group.
Od 2015 roku pracuje jako nauczyciel rysunku i malarstwa w Pracowni Lineare Art w Warszawie.
Ponadto jest mistrzem akwareli z wieloma nagrodami w międzynarodowych konkursach akwareli.

mgr inż. Mariusz Kleć

mklec@pjwstk.edu.pl
WWW
Specjalizacja: wydobywanie informacji muzycznej, deep learning, przetwarzanie sygnałów, web-development

Od 2010 roku wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Absolwent tejże Uczelni, kierunku Informatyka o specjalizacjach Bazy Danych oraz Multimedia. W pracy akademickiej łączy swoje pasje: tworzenie stron internetowych, muzykę i przetwarzanie dźwięku z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Jako wykładowca i promotor prac dyplomowych przekazuje studentom wiedzę o technikach internetowych i pracy z dźwiękiem w zastosowaniach multimedialnych.

mgr inż. Maksymilian Kubica

maksous@pjwstk.edu.pl
WWW
Specjalizacja: Design i tworzenie aplikacji multimedialnych 2D/3D/VR/AR, UX/UI, web development, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie i organizacja procesów informatycznych

Absolwent PJATK. W 2018 roku ukończył specjalizację „multimedia – gry komputerowe” a w 2019 „interakcję-człowiek komputer” na wydziale informatyki. Od 2018 roku jako asystent prowadzi ćwiczenia i wykłady na wydziałach informatyki, zarządzania informacją i sztuki nowych mediów w języku angielskim i polskim. Tematyka zajęć obejmuje cyberbezpieczeństwo, UX/UI, tworzenie aplikacji multimedialnych (min. korzystając z silników takich jak Unity i UE), architekturę systemów komputerowych, tworzenie i design stron www oraz programowanie w językach c++/c#/java/javascript/python. Uczy również w liceum PJATK ALO. W studenckich czasach brał udział w spotkaniach senatu PJATK, udzielał się w samorządzie studenckim i współdziałał w wielu inicjatywach wolontariackich. Interesuje się przede wszystkim szeroko pojętymi multimediami, aplikacjami multimedialnymi, ich designem i UX. Uwielbia wędrówki górskie.

mgr Michał Mazur

michalm@pjwstk.edu.pl
Specjalizacja: multimedia, produkcja filmowa, reżyseria, realizacja zdjęć, montaż i postprodukcja obrazu filmowego, animacją, projektowanie graficzne 2D/3D

Artysta i pasjonat multimediów, zajmuje się produkcją filmową, reżyserią, realizacją zdjęć, montażem i postprodukcją obrazu filmowego, a także animacją i projektowaniem graficznym 2D/3D. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie jest wykładowcą Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, kuratorem Galerii Pracownia w Perunie w Warszawie oraz właścicielem firmy Specjalna Produkcja Filmowa (SPF). Brał udział w realizacji wielu filmów oraz materiałów video-instalacyjnych i projektów graficznych.

mgr inż. Piotr Pawłowski

piotrp@pjwstk.edu.pl
Specjalizacja: grafika komputerowa

mgr Zuzanna Reszka

zreszka@pjwstk.edu.pl
Specjalizacja: UX, stadardy WCAG, digital learning, montaż filmowy

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Z PJATK związana od 2016 r, najpierw w charakterze lektorki języka polskiego jako obcego, później jako prowadząca ćwiczenia. Zainteresowana tematyką skutecznego e-learningu i wideo learningu, zastosowaniem podcastów w edukacji akademickiej, dobrym UX i dostępnością interfejsów. W pozaakademickim życiu zawodowym związana z branżą finansową, w której pracuje jako ekspert ds. e-learningu.

mgr inż. Marcin Wichrowski

mati@pjwstk.edu.pl
Specjalizacja: UX, Interactive Story Telling, Mixed Reality, Voxel Art

Wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, absolwent Wydziału Informatyki tej Uczelni. Specjalista w dziedzinie Interakcji Człowiek-Komputer, Interactive Story Telling, Mixed Reality oraz Voxel Art. Prowadzi wykłady, ćwiczenia, a także jest opiekunem licznych prac dyplomowych na Wydziale Informatyki oraz Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK. W swojej pracy naukowej wykorzystuje swoją wiedzę na potrzeby medycyny, wsparcia osób niepełnosprawnych, czy edukacji.

mgr inż. Emilia Zawadzka-Gosk

ezawadzka@pjwstk.edu.pl
Specjalizacja: ML, NLP, UX

W 2009 uzyskała tytuł inżyniera Elektroniki i Telekomunikacji na Politechnice Białostockiej. W 2015 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie od 2018 roku pracuje jako nauczyciel akademicki prowadząc wykłady i ćwiczenia na Wydziale Informatyki i Wydziale Sztuki Nowych Mediów oraz wspierając studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów jako promotor techniczny. Jej zainteresowania skupiają się przede wszystkim na głębokich sieciach neuronowych i ich zastosowaniach w przetwarzaniu języka naturalnego oraz multimediach. Od 2012 pracowała jako Software Developer m.in. w branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej, czy telekomunikacyjnej.

inż. Michał Żbikowski

m.zbikowski@pjwstk.edu.pl
Specjalizacja: cyfrowe przetwarzanie obrazu, tomografia MRI, elektronika, druk 3d, materiały inteligentne

Absolwent kierunku inżynieria biomedyczna na PW WEiTI. Zainteresowania: cyfrowe przetwarzanie obrazu, tomografia MRI, elektronika, druk 3d, materiały inteligentne i i interdyscyplinarne zagadnienia z pogranicza chemii, fizyki i informatyki. Od 2020 roku prowadzi ćwiczenia na PJATK. Prywatnie realizuje się w muzyce, prowadzi big band, w wolnych chwilach gra na instrumentach dętych.