Katedra Multimediów PJATK

Katedra Multimediów

O katedrze

Multimedia to dziedzina z pogranicza informatyki i sztuki. Łączy ona różne środki i formy przekazu informacji. Katedra Multimediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zajmuje się zarówno działalnością naukową w szeroko rozumianej dziedzinie multimediów, jak i prowadzeniem zajęć dydaktycznych ze studentami. Pracownicy Katedry stale podnoszą swoje kwalifikacje i biorą aktywny udział w różnorodnych szkoleniach oraz programach wymiany zagranicznej. 

Badania naukowe

Badania naukowe prowadzone przez Katedrę Multimediów obejmują zagadnienia użyteczności interfejsów, mowy, analizy danych multimedialnych oraz zastosowania multimediów w medycynie. Zainteresowania naukowe pracowników Katedry obejmują m.in. problematykę rozpoznawania i tłumaczenia, a także syntezy mowy, badań nad wadami wymowy, rozpoznawania języka migowego, analizy muzyki i instrumentów muzycznych, użyteczności w medycynie i terapeutyce, a także rzeczywistości rozszerzonej oraz analizy obrazów. Pracownicy Katedry prowadzą prace w projektach krajowych i międzynarodowych oraz biorą udział w badaniach statutowych PJATK. Katedra organizuje cykliczną konferencję na temat użyteczności MIDI (link) oraz prowadzi seminaria z udziałem pracowników i studentów PJATK oraz zapraszanych gości.

 

Zajęcia dydaktyczne

Pracownicy Katedry Multimediów prowadzą liczne zajęcia dydaktyczne, głównie na Wydziale Informatyki oraz na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim tworzenie i obsługę aplikacji multimedialnych, oraz fotografię, grafikę, animację i dźwięk. Katedra oferuje studentom 3 specjalizacje na Wydziale Informatyki, zaś pracownicy Katedry służą też pomocą studentom Wydziału Sztuki Nowych Mediów jako promotorzy techniczni.

Laboratoria

Nasza Katedra dysponuje profesjonalnymi laboratoriami wyposażonymi w najnowszy sprzęt i oprogramowanie niezbędne do realizacji zajęć dydaktycznych.

Aktualności