Katedra Multimediów PJATK

Seminarium 23.05 g.18:00 – Projektowanie interakcji, HCI, User Experience – dziś i jutro

Uprzejmie zapraszamy (zamiast poniedziałkowego seminarium) na wydarzenie dn. 23 maja o godz. 18:00 w Dużej Auli PJATK.

Obecność doktorantów oraz pracowników katedry Multimediów PJATK OBOWIĄZKOWA!

Oddział Mazowiecki PTI we współpracy z Katedrą Multimediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zaprezentują prelekcję poświęconą wybranym zagadnieniom projektowania urządzeń i programów komputerowych w taki sposób, aby można było z nich korzystać (co jak wiemy z doświadczenia, nie zawsze się udaje projektantom).

Zagadnienia Interakcji człowiek-komputer (HCI) obejmują projektowanie metod interakcji, doskonalenie użyteczności produktów i rozwiązań informatycznych, a także dostarczanie takich produktów interaktywnych, aplikacji i usług, które będą wywoływać u użytkowników pozytywne doświadczenia (User Experience) oraz zwiążą użytkownika lub klienta z danym rozwiązaniem i jego dostawcą.

Spotkanie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przybliży te zagadnienia nie tylko poprzez omówienie nowych trendów w projektowaniu interaktywnych rozwiązań IT, ale przede wszystkim poprzez demonstrację systemów (gier, usług, narzędzi) wykorzystujących nowe techniki interakcji oraz nowe metody projektowania.

Prelegentami będą prof. Marcin Sikorski i prof. Krzysztof Marasek oraz grono współpracowników Katedry Multimediów PJATK.

W programie:

 • Prelekcja: M. Sikorski, K. Marasek „Projektowanie interakcji, HCI, User Experience – dziś i jutro”
 • Sesja demo + dyskusje:
  • M. Wichrowski: Ekosystem sterowania urządzeniami USG.
  • M. Wichrowski: Przykłady dostępnych aplikacji mobilnych (projekt OpenArt, projekty studenckie)
  • M. Wichrowski: aplikacje do prototypowania
  • M. Wichrowski: zdalne testowanie aplikacji mobilnych
  • M. Wichrowski: rzeczywistość wzbogacona (AR)
  • D. Sadowski: aplikacje VR
  • Ł. Brocki: interfejsy głosowe
  • M. Kleć: platforma internetowa do zbieranie informacji o upodobaniach muzycznych